I Revisjon Ryfylke får du tjenester som er relevant for din virksomhet

Våre oppdragsansvarlige revisorer har lang erfaring innen fagområdene økonomi, regnskap, skatt, avgift og revisjon. I tillegg holder våre medarbeidere et høyt faglig nivå.

Vår primæroppgave som foretakets valgte revisor er å utføre lovbestemt revisjon i henhold til god revisjonsskikk.

Vi holder til i Taugårdens andre etasje med sentral beliggenhet på Tau. Her er vi 10 ansatte med oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere. Vi har etter hvert bygget opp en stab med lang erfaring og god kompetanse.