I Revisjon Ryfylke får du tjenester som er relevant for din virksomhet

Våre oppdragsansvarlige revisorer har lang erfaring innen fagområdene økonomi, regnskap, skatt, avgift og revisjon. I tillegg holder våre medarbeidere et høyt faglig nivå.

Vår primæroppgave som foretakets valgte revisor er å utføre lovbestemt revisjon i henhold til god revisjonsskikk.

Vi holder til i Taugårdens andre etasje med sentral beliggenhet på Tau. Her er vi 9 ansatte med oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere. Vi har etter hvert bygget opp en stab med lang erfaring og god kompetanse.