Våre tjenester

Våre oppdragsansvarlige revisorer har lang erfaring innen fagområdene økonomi, regnskap, skatt, avgift og revisjon.
I tillegg holder våre medarbeidere et høyt faglig nivå.

Vår primæroppgave som foretakets valgte revisor er å utføre lovbestemt revisjon i henhold til god revisjonsskikk.

Tre begreper er av vesentlig betydning:

 

 • Uavhengighet og integritet i forhold til våre kunder og deres interessegrupper.
 • Tillit, mellom vårt firma, våre medarbeidere og våre kunder.
 • Taushetsplikt, som både vi som revisjonsselskap og våre ansatte er bundet av.

 

Som en naturlig del av revisjonen ytes løpende bistand gjennom følgende konsulent tjenester:

 

 • Valg av selskapsform
 • Etablering av virksomhet
 • Selskapsmessige omorganiseringer
 • Arv og generasjonsskifte
 • Årsoppgjør med noteopplysninger
 • Skattedokumenter og annen offentlig rapportering
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Generell bedriftsrådgivning
 • Revisorbekreftelser etter selskapslovgivningen